am, is, are ile soru hali

  

İçinde is, are bulunan cümleleri soru yapmak için bunları cümle başına getirmenin yeterli olduğunu biliyoruz. Aynı kuralı uygulayarak bu cümleleri soru haline getirebiliriz.


Am I a doctor? Ben bir doktor muyum?
Are you a student? Sen bir öğrenci misin?
Is she a nurse? O bir hemşire midir?
Are we soldiers? Biz asker miyiz?
Are they teachers? Onlar öğretmen midir?