ŞAHIS ZAMİRLERİ (Subject Pronouns)

  

Şahıs gösteren "ben, sen, o, biz, siz, onlar" sözcüklerine şahıs zamirleri denir. İngilizcedeki şahıs zamirlerini okunuşları ve Türkçe karşılıklarını aşağıdaki tabloda inceleyiniz.


Unutmayın,


1. "Ben" anlamındaki I zamiri daima büyük harf olarak ve noktasız yazılır.


2. Kendisinden bahsedilen bir kadın ise, Türkçedeki "o" sözcüğünün karşılığı olarak she, erkekse he, cinsiyetsiz veya hayvansa it sözcükleri kullanılır.


3. Türkçedeki "sen" ve "siz" sözcüklerinin İngilizce'de karşılığı tektir: you.


I BEN
YOU SEN
HE O (erkekler için)
SHE O (kızlar için)
IT O (cansızlar için)
WE BİZ
YOU SİZ
THEY ONLAR