what colour

  

İngilizcede bir şeyin rengini sormak için "ne renk" anlamına gelen what colour sözcükleri kullanılır.


What colour is the house? Ev ne renktir?
It is white. O beyazdır.
What colour are the flowers? What colour are the flowers?
They are blue. Onlar mavidir.