şahıs zamirli sorulara kısa cevaplar

  

Daha önceki derslerimizde "Yes, it is. Yes, they are. No, it isn't. No, they aren't." şeklinde kısa cevapları gördük. İçinde şahıs zamiri olan sorulara verilecek kısa cevaplar da aynı kurala göre yapılır.


Is he a student? O bir öğrenci midir?
Yes, he is. (Yes, he is a student.) Evet, o -dur. (Evet, o bir öğrencidir.)