Kelimeyi ezberleyin.

behind

arkasında

The dogs are behind the bus.

Köpekler otobüsün arkasındadır.