Olumsuz çoğul cümle

  

Çoğul durumda olan bir cümleyi olumsuz yapmak için are sözcüğünden sonra not getirilir. Örneğin, These are pictures. (Bunlar resimdir.) These are not pictures. (Bunlar resim değildir.)


Is ile not sözcükleri nasıl birleşerek kısaltılıyorsa are ile not sözcükleri de birleştirilip kısaltılabilir.


These are not baskets. Bunlar sepet değildir.
These aren't baskets. Bunlar sepet değildir.
They aren't pencils. Onlar kalem değildir.
Those aren't lessons. Şunlar ders değildir.