how many

  

Bir şeyin kaç adet olduğunu sorarken kullanılan how many, "kaç, kaç tane" anlamını verir.


Bir şeyin "mevcut, var" olduğunu anlatırken there is, there are kullanıldığını öğrendik. Bir şeyin kaç adet olduğunu sormak istersek how many soru sözcüğü ile birlikte there are'ın soru şekli, yani are there kullanılır. Kaç adet olduğu sorulan isim de çoğul olarak cümleye girer.


How many pencils are there? Kaç kalem var?
How many books are there? Kaç kitap var?
How many shops are there? Kaç dükkân var?