OR

  

Türkçedeki "yoksa" (ya da) sözcüğünün İngilizce karşılığı or'dur. Aşağıdaki örneklerde or sözcüğünün kullanılış şeklini ve yerini inceleyiniz.


Is this a box or a book? Bu bir kutu mudur yoksa bir kitap mıdır?
Is that a school or a house? Şu bir okul mudur yoksa bir ev midir?
Is it a train or a ship? O bir tren midir yoksa bir gemi midir?