İNGİLİZCE CÜMLE KURULUŞU

  

İngilizcede cümle kuruluşunu, en basit cümle tipini ele alarak öğrenmeye başlayalım.

Tabloda görüldüğü üzere, İngilizce cümlede sözcük sıralanışı Türkçedekinden farklıdır. Her iki dildeki aynı anlamlı cümlelerde ilk sözcükler, yani özneler cümlelerin başında bulunmaktadır. İngilizce cümlede "is" ikinci olarak yani özneden sonra geldiği halde bunun Türkçe karşılığı olan "-dır" cümlenin sonunda ve isme bitişik olarak bulunmaktadır.


this bu
is -dır
a bir
book kitap